Kinderen jonger dan 12 jaar kunnen niet strafrechtelijk voor de rechter worden vervolgd als ze een strafbaar feit gepleegd hebben. Deze kinderen mogen door de politie wel worden aangehouden en worden meegenomen naar het politiebureau voor verhoor.

De detentie van een kind brengt veel emoties met zich mee. Niet in de laatste plaats voor de jongere zelf, maar uiteraard ook voor de ouders. Verdriet, boosheid en teleurstelling, maar vooral ook bezorgdheid zijn aanwezig.

In korte tijd komen ouders en kind in contact met verschillende instanties en instellingen die over het lot van het kind adviseren en beslissen. Bijvoorbeeld het openbaar ministerie, de raad voor de kinderbescherming, de jeugdreclassering en de kinderrechter.

Dit politie- en justitiecontact roept veel vragen op. Wat zijn de rechten van de minderjarige verdachte? Mogen de ouders contact hebben met hun kind? Is er recht op inzage in het politiedossier? Wat is een dagvaarding? Heeft het kind recht op bijstand van een advocaat?